Vi ser just nu en fossilgasexpansion i Sverige. I alla möjliga hamnar – Göteborg, Gävle, Oxelösund, Visby, Helsingborg mfl – finns det planer på att bygga importterminaler för fossilgas. Men att bygga ny infrastruktur för fossilgas är förstås så fel det kan bli. I en tid av akut klimatkris kan vi inte öka importen av fossila bränslen.

I Göteborgs hamn finns det projekt som kommit längst: LNG Göteborg. Här har bygget av terminalen påbörjats, men ännu saknar projektet det allra viktigaste: De har sökt tillstånd av regeringen att bygga den pipeline som ska koppla terminalen till det svenska stamnätet och möjliggöra import av fossilgas till svensk industri – i 40 år. Detta tillstånd kan regeringen neka.

Foto: Jana Eriksson

Vi i Fossilgasfällan behöver därför din hjälp att stoppa projektet. I december genomförde vi en sittblockad av entrén till den hamn där fossilgasterminalen byggs – nu är det dags att uppmärksamma regeringen på att vi är ännu fler som kräver ett stopp för LNG Göteborg.


Det sista tillståndet ligger just nu på regeringens bord för beslut. Med en ny energiminister som ansvarar för ärendet är det läge att göra våra röster hörda på ännu ett sätt.

Därför ber vi dig skicka ett mail till energiminister Ygeman och miljö- och klimatminister Isabella Lövin. Tillsammans kräver vi att de sätter stopp för projektet, genom att inte ge LNG Göteborg det tillstånd de ansökt om för att importera fossilgas till det svenska gasnätet.

Istället är det dags att förverkliga den förnybara framtid alla talar om. Vi behöver energi som inte förstör klimatet, som tillhör oss alla och som inte exploaterar människor och lokalsamhällen runt om i världen. Maila Lövin och Ygeman idag med hjälp av vår mailkampanj, så tar vi nästa steg mot fossilgasen tillsammans!

– Olivia för Fossilgasfällan

Foto: Jana Eriksson