Vad har en ansedd klimatforskare, en medlem av Klimatpolitiska rådet och VD:n för en intresseorganisation för bioenergi gemensamt? Jo alla riktar de skarp kritik mot vansinnesprojektet LNG Göteborg.

Sedan 2016 har vi kampanjat mot planerna på en fossilgasterminal i Göteborg. Idag är terminalen LNG Göteborg (tidigare “GO4LNG”) delvis byggd – men ett avgörande tillstånd saknas. Vi är framme vid en punkt då regeringen kan bestämma om en ny importväg för fossilgas till Sverige ska öppnas eller inte.

En snabb sammanfattning: Företaget Swedegas har bland annat ansökt om ett 40-årigt tillstånd för att öka importen av fossilgas till den svenska energimarknaden via en importterminal i Göteborg. (Låter det otroligt? På sidan 5 i Energimarknadsinspektionens yttrande kan du själv läsa om terminalens syfte.)

I skrivande stund har över 950 personer mailat Anders Ygeman och Isabella Lövin i ärendet och ett stort antal kritiska artiklar har publicerats. Men om våra ministrar inte tycker att det väger tungt nog, har vi här samlat kritik från tre personer vars synpunkter de borde ha svårt att avfärda.

1. Tomas Kåberger: ”Göteborg ’ska bara’ först”

Tomas Kåberger är professor i industriell energipolicy vid Chalmers och sitter dessutom i Klimatpolitiska rådet. Han ägnar en ledarartikel i ETC (2018-04-25) åt att kritisera terminalplanerna. Vi har hört argumenten förr, menar Kåberger. De lät ungefär likadant vid tiden då det fossilgaseldade kraftvärmeverket i Rya var på planeringsstadiet. Men oavsett vad som sägs om att fasa in det förnybara, så menar Kåberger att terminalbygget kommer att leda till att det fossila används mer, och…

Nya investeringar i fossil energi bör inte hinna betala sig. Antingen går de som investerar i konkurs eller också drabbas hela civilisationen.

2. Kevin Andersson: Sveriges planerade LNG-terminal leder till “fossil fuel lock-in”

Den välkände klimatforskaren Kevin Anderson, med säte i bland annat Uppsala, har flera gånger uttalat sig offentligt om terminalen. Exempelvis här:

och här:

Detta mot bakgrund av att han själv undersökt utrymmet för att använda fossilgas inom ramen för Parisavtalet. Värt att notera är att Anderson drar slutsatsen att de CO2-budgetar som krävs för att EU ska hålla sin del av Parisavtalet inte medger någon substantiell användning av fossilgas bortom år 2035. Anderson betraktar alltså inte metanläckagen som avgörande i frågan. Koldioxidutsläppen räcker för att underkänna planerna.

3. Gustav Melin: “Det är mycket osannolikt att biogas skulle ersätta naturgas i LNG-terminalen.”

Gustav Melin som är VD för Svensk Bioenergiförening är djupt kritisk till terminalprojektet och avfärdar argumentet att fossilgas (även kallat naturgas) kan fylla funktionen som övergångsbränsle till förnybar gas. Detta är intressant eftersom han till skillnad från många i miljörörelsen har en positiv syn på bioenergins roll i omställningen. Ändå köper han alltså inte Swedegas retorik.

Stockholm, november 2017. Fotograf: Jana Eriksson
Vad kan du göra?

Det kan komma ett beslut i frågan om koncessionstillståndet under våren 2019. Därför är det viktigt att vi fortsätter att hålla ögonen på projektet. Några saker du kan göra är att

  • ta kontakt med influencers, journalister och tunga röster i samhällsdebatten för att be dem uppmärksamma den här frågan,
  • swisha ett bidrag till vår kampanjkassa på 0733-640022 (mottagare Annika, skriv “fossilgas”),
  • organisera dig mot fossilgasexpansionen och ta kontakt med oss vare sig du jobbar partipolitiskt, utomparlamentariskt eller vill engagera dig med oss!

/Olivia och Kristina för Fossilgasfällan