För snart två veckor sedan väntades EU’s investeringsbank och EU’s utvecklingsbank fatta beslut om lån på 2 miljarder respektive 500 miljoner Euro till två av tre delsträckor (TAP och TANAP) i den planerade ”Södra gaskorridoren” som ska transportera fossilgas från Kaspiska havet till Europa. Dessa beslut sker samtidigt som allt kraftigare protester riktas mot att EU stöttar och finansierar utbyggnaden av ny infrastruktur för fossilgas.

Vi i Fossilgasfällan motsätter oss bygget av en fossilgasterminal i Göteborg, en av slutstationerna i EU’s planerade infrastruktur, och vi står enade med aktivister och lokalbefolkning som längs med de planerade transportsträckorna gör motstånd mot utbyggnaden av ny fossil infrastruktur. Skälen är enkla – fossilgas förstör miljön där den utvinns och längs hela sin transportsträcka. Den är ett fossilt bränsle vars klimatpåverkan enligt forskare är lika stor som den hos olja och kol (Howarth, 2014; Friends of the Earth, 2016).

I ett läge där Sverige, EU och hela världen måste ställa om till en fossilfri ekonomi framstår investeringar i ny infrastruktur för fossila bränslen som helt sanslösa. Låt oss hoppas att det är den insikten som gjort att investeringsbankens beslut fördröjts. Om inte så är det upp till oss att påminna dem om det! Nästa gång det närmar sig ett beslut är vi med och skapar en Twitter-storm med #defundTAP. Anmäl dig här om du vill vara med!

Gå gärna in på https://www.opendemocracy.net och läs mer om motståndet mot utbyggnaden av fossilgasledningen i Grekland, och skriv under namninsamlingen mot EUs finansiering av TANAP på https://350.org.

Tillsammans är vi starka!

Källor:
Howarth, R. (2014). A bridge to nowhere: Methane emissions and the greenhouse gas footprint of natural gas. Energy Science & Engineering, 2(2), 47-60.