Vi påminner ofta om att Sverige är på väg att gå i fossilgasfällan. Det gäller i högsta grad fortfarande. Men samtidigt har något annat hänt: Motståndet är nu tydligare, bredare och på en högre nivå än någonsin.

Det räcker att titta på vad som hände under maj 2019 för att konstatera att fossilgasen inte längre kommer att kunna smygas in under en grön täckmantel.

För den 1 maj talade Jonas Sjöstedt i Göteborg och sa bland annat att…

En stor fossilgasterminal som den i Göteborg kommer att försvåra för oss att uppnå klimatmålen, samtidigt som övergången till förnybara bränslen försenas. Därför håller vi med alla de aktivister som kräver: Stoppa bygget bums.

Ur Jonas Sjöstedts 1 maj-tal 2019

Den 8 maj lyfte Sjöstedt återigen terminalbygget, den här gången i en fråga till Isabella Lövin under riksdagens partiledardebatt. Ordväxlingen rörde det faktum att terminalen LNG Göteborg kan komma att få stora subventioner från EU. Ur Lövins svar:

Jag vet att fossilgasterminalen är en viktig fråga. Regeringen har inte möjlighet att bestämma över den i det här läget, för det handlar om investeringar som markägarna har gjort. Vi får helt enkelt återkomma i frågan. Men Miljöpartiets linje är kristallklar här.

Isabella Lövin den 8 maj (fr. anf. 165 i protokollet)

Hur kristallklart det kändes lämnar vi därhän nu. Låt oss bara snabbt konstatera att terminalfrågan äntligen diskuteras på högsta politiska nivå, och därefter gå vidare till vad som hände den 10 maj. Då hände nämligen två saker.

Den första var att Parul Sharma, tillträdande Sverigechef på Greenpeace och Rolf Lindahl, Greenpeace talesperson för klimat- och energifrågor, skrev ett lika läsvärt som frustrerat inlägg fullt av tydliga ställningstaganden. Däribland detta (vår markering):

När vårt juridiska system legitimerar nybyggnation av storskalig fossil infrastruktur som ökar utsläppen, då är det rätt att vara olydiga mot detta system. När Sveriges regering planerar för en expansion av Arlanda, är det var och ens ansvar att vägra medverka i detta. När företag står i beredskap att bygga ut för fossilgas i Sverige, då är det vår skyldighet att blockera denna utbyggnad.

Parul Sharma och Rolf Lindal, DagensETC den 10/5 2019

Att Greenpeace stöder vår kamp är ingen småsak. Det är inte heller det andra som hände den 10 maj – att Karin Pleijel, gruppledare för MP Göteborg, gick ut och förklarade att ”Vi i Miljöpartiet kräver att regeringen säger nej till att LNG-terminalen ansluts till gasnätet.”

Ja, MP ställer med andra ord krav på sig själva. Vad betyder ett utspel som detta för deras företrädare i regeringen? Det kommer vi snart att få svar på.

För den 20 maj lämnade Jens Holm (V) in en interpellation till ansvarig minister Anders Ygeman. Interpellationen innehåller tre skarpa frågor om koncessionstillståndet och kommer att följas upp av en debatt i kammaren den 29 augusti.

Det finns mycket mer att berätta. Som att Kitty Ehn, Partiet Vändpunkts förstanamn till EU-valet, valde att ägna en debattartikel under valspurten åt fossilgasexpansionen. Eller om hur bra våra vänner i Klimatfronten debatterade samma ämne på Supermiljöbloggen. Att Jordens Vänner valde att nominera Swedegas till Svenska Greenwashpriset satt också fint (ge dem din röst innan den 3 juli!).


Men vi kan inte avsluta summeringen av maj månad utan att nämna aktionerna.

Den 14 maj avbröt aktivister i Amsterdam konferensen med världens ledande klimatförstörare på deltagarlistan och det talande namnet “Flame”. Den 16 maj klättrade ett antal personer in i det som ska bli den tyska delen av Nord Stream 2 och började skejta där inne. Samma dag störde vi tillsammans med Klimatfronten branschorganisationen Energigas Sveriges arrangemang “Gasdagarna” i Båstad. Den 21 maj gjorde Klimatfronten ännu ett gästspel på lobbyistkonferensen Regatec i Malmö. Och den 23 maj tog en representant för Code Rood ordet vid Shells stämma i Hauge och deklarerade att “Shell must fall”.

Och så är det ju. Företag och projekt som bygger på fossila affärsmodeller måste förpassas dit de hör hemma: till historieböckerna.

Vilket för oss till de sista datumen som vi nämner i det här inlägget: Den 6–8 september. Vad som händer då kan du läsa mer om här.

Hej så länge!