Det sägs ofta att en ska gräva där en står och med inspiration från den ständigt växande globala klimatrörelsen har vi sett oss omkring här i Göteborg.
I Sverige har vi mycket lite utvinning av fossila bränslen, men vi har ändå ett ansvar då vi sysslar med förädling, transport och konsumtion av dessa. Detta kan vi inte längre blunda för, vi måste börja se vår del i fossilberoende i vitögat. Världen över reser sig fler och fler emot infrastruktur för fossila bränslen. Dock är det få som känner till att det planeras utbyggnad av infrastruktur för fossila bränslen här i hamnen, därför tänker vi sprida ordet och visa att det inte är en acceptabel utveckling.

Vi är trötta på att gång på gång se våra politiker svika sina egna klimatlöften och låta sig påverkas av den smutsiga fossilindustrin. Det är nu upp till oss medborgare att mobilisera och kräva den klimaträttvisa som är den enda hållbara vägen framåt. Tillsammans är vi starka!

Foto: Kalle Lantz