Skriv under

Den planerade miljardinvesteringen i en storskalig importterminal för fossilgas är både orimlig och orättvis. Visa ditt ställningstagande och öka trycket på de ansvariga politikerna genom att skriva under vår namninsamling. Tillsammans visar vi att vi är många som kräver en klimaträttvis värld och ett stopp för fossilindustrin.

Till namninsamlingen >>

Vad handlar detta om?

I Göteborgs hamn planeras en ny importterminal för flytande fossilgas (LNG). Det beslut som nu ligger på regeringens bord handlar om att låta terminalen anslutas till det svenska gasnätet. Beviljas det, så öppnas en ny väg in i landet för ett klimatkasst, fossilt bränsle.

Läs på >>