Om terminalen ”LNG Göteborg” ansluts till gasnätet så öppnas ännu en importväg för fossilgas in i landet. Det är vår rödgröna regering som beslutar om det avgörande tillståndet ska utfärdas eller inte. Här är tre citat som talar för att de rimligen måste fatta rätt beslut och säga nej.

Citat #1

”[…]låt oss lägga vår energi på det som betyder något, nämligen på att fasa ut naturgasen helt och hållet, först i Sverige och sedan i Europa.”

Ibrahim Baylan vid S-kongress 2017

Det här vettiga uttalandet påminde vi Ibrahim Baylan om många gånger under den tid då han i egenskap av energiminister hade frågan om fossilgasterminalens framtid på sitt bord. Nu hoppas och antar vi att samma synsätt lever kvar hos honom och hans partikollegor i regeringen.

Citat #2

”Vi ställer oss negativa till planerna på att ansluta en ny terminal till det befintliga gasledningsnätet, eftersom det riskerar att öka användningen av importerad fossil gas.”

Linus Lakso (MP), partistyrelseledamot med ansvar för klimatfrågor i DagensETC den 25/8 2018.

Vårt andra regeringsparti, Miljöpartiet, har som synes uttalat sig på ett tydligt sätt om själva sakfrågan – att ansluta terminalen ”LNG Göteborg” till gasnätet. Med ett så konkret ställningstagande kan vi inte annat än räkna med att MP och klimatminister Isabella Lövin verkar för att Swedegas ansökan avslås, eftersom det är just detta den handlar om.

Citat #3

”Prospektering och nyexploatering av kol, olja och fossilgas förbjuds.”

Stefan Löfven, Regeringsförklaringen den 21 januari 2019

Det här var ett mycket glädjande besked dels för att den nytillträdda statsministern använde ordet fossilgas och inte naturgas, som industrin föredrar, dels på grund av innebörden. För visst vore det höjden av hyckleri om Sveriges regering med ena handen skrev under ett förbud mot nyexploatering av fossilgas och med den andra beviljade ett tillstånd som skulle leda till ökad import av samma gas?

Vi borde vara hoppfulla med tanke på dessa uttalanden men för säkerhets skull, låt oss fortsätta att agera för att påminna våra folkvalda beslutsfattare om att handling väger tyngre än ord.

I november 2017 mötte vi upp Ibrahim Baylan utanför Di Energidag. Foto: Jana Eriksson