Fossilgasfällan är en fristående, ideell gräsrotskampanj som drivs av engagerade medborgare utifrån övertygelsen att alla fossila bränslen behöver stanna i marken.

Kampanjmål och vision

Fossilgasfällan vill verka för en värld där fossila bränslen hör till historien och där bördan av att hantera klimatkrisens konsekvenser fördelas rättvist. Vårt visionsmanifest beskriver vilken typ av energiomställning vi strävar mot.

Vid sidan av detta har kampanjen följande målsättningar:

  • Att skifta narrativet om fossilgas. Vi vill förändra hur fossilgasen beskrivs i det offentliga samtalet. Från ”miljövänlig” och ”naturgas” till det den är, ett fossilt bränsle med stor påverkan på klimat och människor.
  • Att få upp fossilgasen på miljörörelsens agenda och i den allmänna debatten. Vi vill se en sund opinionsbildning där fossilgasens lobbyister möter ett sakligt och faktabaserat motstånd när de lanserar nya projekt.
  • Stoppa bygget av fossilgasterminalen i Göteborg. Vi menar att den koncessionsansökan som ligger på regeringens bord är oacceptabel och att bygget av terminalen LNG Göteborg inte bör få fullföljas.

Vilka är vi?

Många av oss har tidigare engagerat oss på olika sätt i klimatfrågan och andra rättvisefrågor. I våra olika ryggsäckar finns bland annat engagemang i PUSH Sverige, Fältbiologerna, Extinction Rebellion och Kolonierna, arbete med kampanjen Fossil Free och 350.org, engagemang i djurrättsrörelsen och med asylrättsfrågor, ansvar för den svenska mobiliseringen till de tyska klimataktionslägren Ende Gelände och initiativtagande till klimatlägret Climate Camp Sweden 2017 i Göteborg.

Kontakta oss om du vill veta mer om Fossilgasfällan eller är intresserad av att engagera dig tillsammans med oss.