Vi är många som kämpar för en rimligare klimatpolitik. Ett antal organisationer har valt att ställa sig bakom vårt gemensamma ställningstagande mot ny infrastruktur för fossilgas i Sverige. Är din organisation intresserad av att ansluta sig till uppropet? Hör av dig till oss så ordnar vi det.


Gemensamt ställningstagande mot fossilgas i Sverige

Vi, undertecknande av detta gemensamma ställningstagande, yrkar på att svenska politiker och företag ska visa klimatledarskap genom att stoppa all utveckling av ny infrastruktur för fossilgas1 i Sverige, till förmån för förnybara alternativ och forskning på området.

Vi anser att:

1. Fossilgas måste stanna i marken
En stor del av fossilgasens klimatpåverkan kommer från läckage av växthusgasen metan som sker under hela fossilgasens livscykel
2. Enligt de senaste beräkningarna från FN:s klimatpanel IPCC har metan 86 gånger större klimatpåverkan än koldioxid3. Det innebär att fossilgas under sin livscykel, när en räknar med utsläppen av både metan och koldioxid, ger minst lika stor – och upp till tre gånger större – klimatpåverkan som kol. Denna helhetsbild kommuniceras sällan av fossilgasförespråkare.

2. Sverige bör prioritera klimaträttvisa 
Genom att investera i fossilgas prioriteras lokal luftkvalité medan miljöpåverkan exporteras utomlands, då utvinning av fossilgas förorenar luft, mark, yt- och grundvatten i utvinningsområdet
4. Som fossil energikälla bidrar fossilgas även till Sveriges klimatpåverkan. Klimat ser dock inga nationsgränser, så oavsett var i världen utsläppen sker bidrar det till klimatpåverkan som drabbar oss alla, men som mindre privilegierade människor har sämre förutsättningar att skydda sig emot.

3. Sverige bör satsa på förnybar energi och visa sant klimatledarskap 
Alla investeringar som görs i ny infrastruktur för distribution av fossila bränslen tar oss ett steg längre bort från att bli oberoende av dem. Det gäller förstås även fossilgas eftersom gasen är en minst lika stor klimatbov som kol och olja. När vi enligt en enad forskarkår idag har en handfull år kvar för att med haltande odds klara oss undan irreversibla klimatförändringar, är det inte läge för nya investeringar i fossil energi. Det är inte rimligt att svenska politiker talar om ambitioner att bygga världens första fossilfria land, medan de samtidigt tillåter bygge av ny infrastruktur för fossil energi.

Signerande:
Andrea Söderblom-Tay, ordförande, för Jordens Vänner
Annika Hagberg, engagerad, för Fossilgasfällan
Lena Nilsson, ordförande, för Naturskyddsföreningen Göteborg
Johan Andersson, ordförande, för Fältbiologerna
Alice Andersson, vice ordförande, för PUSH Sverige
vid lanseringen 5 december 2017
Adam Hjort, Miljö- och klimatpolitisk talesperson, för Feministiskt initiativ
Hilda Hellman, språkrör, för Grön Ungdom Göteborg1 Begreppet “fossilgas” avser den fossila gasblandning, ibland kallad “naturgas”, som extraheras ur jordskorpan med olika metoder, såväl på land som till havs, för energi- och bränsleproduktion.
2Howarth R.W., 2014. A bridge to nowhere: methane emissions and the greenhouse gas footprint of natural gas. Energy Science & Engineering, Society of Chemical Industry and John Wiley & Sons Ltd.
3 Myhre et al., 2013 (se tabell 8.7, s 714)
4WWF, 2013, s. 4.